เมื่อเช้าส่งผู้ป่วยที่หนักมาก ปั๊มหัวใจกว่า 15 นาที่ เหนื่อยมากคนเดียว… พอไปถึงจุดถ่ายเทแล้วก็นึกว่าผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ก็รอด ขอบคุณทีมพยาบาล 04 ที่ช่วยเหลือนะครับ แล้วตอนนี้รักษาอยู่ ณ ที่โรงพยาบาลพหลฯ

Transferred a patient with congestive heart failure this morning. The patient was a man of 63 years old, and had just been discharged from the hospital last night after a month long stay. Shortly after leaving with the patient his pulse could not be detected, and there was no sign of breathing. We had to suction saliva out of his mouth with the little squeeze bulb we have, and initiate CPR for over 15 minutes till we arrived at the transfer vehicle, and there we did CPR for a few more minutes. He survived however, and is now in recovery in Pahon hospital, as of 2pm.

image