21/4/2558 เวลา 18:20น. รับแจ้งว่ามีเด็กชายอายุ 12ปี ที่บ้านห้วยนำ้ขาว หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีอาการไข้สูงและเจ็บปวดตามร่างกาย จึงออกไปตรวจสอบแล้วนำส่งไปยังรพ.ด่านมะขามเตี้ย แล้วรอกลับด้วย

ว.61 อาสาในข่ายที่ ว.4 ร่วม

 

April 21, 2015 at around 6:20pm we received a call to pick up a boy of twelve year of age from Huai Nam Khao village. He had symptoms of a high fever and pain throughout his body. We transferred the patient to Dan Makham Tia hospital and waited for the diagnoses, and then took the patient back home, as they had no transportation otherwise.

Thanks to all of our volunteers who helped!

20150421_182705