19/4/2558 เวลา 09:20 รับแจ้งจากอาสาว่ามีหญิงใกล้คลอดแถวบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นชาวกะเหรี่ยง จึงออกตรวจสอบ ที่หมายพบหญิงอายุประมาณ 40ปี ท้องที่ 8 ใสโพแล้ว นำส่ง ว.25 รพ.สต.บ้านลำทหาร แล้วรอรถจากรพ.พหลฯ มาถ่ายเทต่อนำส่งรพ.

April 19, 2015 at about 9:20am we received a call to pick up a pregnant Karen Tribal woman (of about 40 years old) in labor. On arrival we found that the umbilical cord was already out before the baby, and there was heavy swelling. This was the patient’s 8th child, so we stopped half way at the Lam Thahan health clinic, and then waited for an Advanced unit to come from Pahon Hospital to transfer the patient on.

image

image

image