21/2/2558 14:19น. ห้วยน้ำขาว 11 รับแจ้งจาก ตร.ห้วยน้ำขาว ว่ามีผู้ปาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกายที่บ้านน้องบ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ห้วยน้ำขาว 10-11 จึงออกไปตรวจสอบพบชายอายุ 13ปี ตาดำข้างซ้าย เลือดหลายจากจมูก นำส่งรพ.พหลฯ ถ่ายเทพยาบาล 04

February 21, 2015, at 2:19p.m. our unit received a call from the local police to help a patient who had just been on the losing end of a fight in Nong Bankao, Tambol Bankao, Amphur Muang Kanchanaburi. We responded and found a young boy of 13 years with a black left eye and nosebleed. We transported him to a transfer ambulance from Pitakkarn, RP04. Thanks to all volunteers who helped.

image

image

image