รับแจ้งจากห้วยน้ำขาว 03 ว่ามีผู้สูงอายุหายใจไม่่สะดวกซอยรร. หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จึงออกไปตรวจสอบ ที่หมายพบหญิงอายุ 70 กว่า ซึ่งเป็นโรคหัวใจด้วยครับ นำส่งรพ.พหลฯ ถ่ายเททีม นข.02 กลับ ว.4 เขต ว.61 ทุกสถานี

Received a call to pick up an elderly lady with breathing troubles, and heart disease. She was over 70, and was very weak. We transferred to NK.02 city unit, and returned the 45km back home. Thanks to all of our wonderful volunteers

image

image

image

image

image