รับแจ้ง 10:55น. ว่ามีผู้ป่วยหายใจไม่สะดวก รพ.สต.บ้านพูน้ำร้อน หมู 12 ออกตรวจสอบพบชายอายุ 26 มีประวัติโรคเหนื่อยหอบ นำส่ง ว.25 จุดถ่ายเทพร้อมรถพยาบาลพหลๆ 05 ณ ที่จุดบ้านเก่า ว.61 ห้วยน้ำขาว 03, 07, 10, 11 ที่ช่วย ว.4 ว.61 อาสาทุกท่านครับ

Breathing troubles again, this time from the Punamron Health clinic. The patient was a man of 26, and has a history of breathing difficulty. We transferred him and his wife and small baby to an Advanced Hospital ambulance from Pahon Hospital, who came to meet us half way.

image

image

image