รับแจ้งจากรพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาวว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นชายสูงอายุ ล้มแล้วแขนด้านขวาผิดรูป ห้วยน้ำขาว 11 นำส่ง ว.25 จุดถ่ายเทพร้อม นข.01 ว.61 อาสาทุกท่าน

Received a call from the local clinic to pick up an elderly man who had fallen and broken his right wrist. We transported him to to a transfer with unit NK.01 from the city. Thanks to all volunteers who helped.

image

image

image

image

image