December 7, at about 9:10PM, some villagers came rushing furiously up our driveway, and in broken thai/mostly burmese said there was a patient in need of help. We jumped in the ambulance and tried to keep up with the motorbike. On arrival we discovered an elderly lady with a grand stomach ache. Moaning the whole way, we transferred her to Pitakkarn Nurse Unit 05 50 kilometers later.

คืนนี้มีเช้าบ้านพม่าขึ้นมาที่บ้านอีกแล้วตอน 21:10น. ขอความช่วยเหลือ เราก็ขึ้นรถพยาบาลขับตามรถเครื่องที่นำไปที่บ้านใกล้เคียงผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.บ้านเก่า
วิ่งเขาไปที่บ้านพบหญิงหนึ่งร้าย คุยกันมัวภาษาเลย พม่า กะเหรี่ยง มอน ไทย อังกฤษ สุดท้ายมีน้องพม่าอายุสัก 8 ขวบช่วยแปลให้ ผู้ป่วยก็มีอาการปวดทองมากจนนอนไม่ไหว 3-4 วันแล้ว เพิ่งจะกลับมาจากรพ.พหลฯด้วย
เราก็นำส่งผู้ป่วย ว.4 ร่วมที่จุดถ่ายเท พยาบาล 05

20131207_213253 20131207_215333 20131207_215354 20131207_215421 20131207_215721