รับแจ้ง 06:50น.เช้าวันอาทิตย์ ว่ามีผู้ป่วยมีอาการถ่ายไม่ออกอีกแล้ว…ไปรับที่บ้านแล้วนำส่ง ว.25 จุดถ่ายเท ว.4 นข.05 ว.35
16/11/2014 We received a call from local team members to pick up a patient with constipation, again. We transferred to a city ambulance some 40km away, and went back to base.

image

image