19/04/2558

ศูนย์ครอสไฟร์รับแจ้งจากอาสาบ้านห้วยนำ้ขาวให้ไปช่วยงานศพที่บ้านพุนำ้ร้อนกรณีผู้เสียชีวิตเสียโดยสาเหตุโรคประจำตัว เป็นชาย อายุ 61ปี ทีมห้วยนำ้ขาว 10-11 รถมูลนิธิ 1 กับ 2 และอาสาจุด COBRA ว.4 ช่วยยกศพ

ว.61 อาสาทุกท่าน

 

On April 19, 2015, we received a request from local volunteers from Huai Nam Khao to help at a funeral of a deceased man in Punamron village, aged 61 years, which had died from various diseases. Our teams HNK10-11 RM 01, RM 02, and a volunteer from COBRA station came together to help in lifting the body and performing other duties related to the funeral.

Thanks to all of our wonderful teams and volunteers!

IMG20150419124833

IMG20150419124953

IMG20150419141118

IMG20150419141053

IMG20150419140150

IMG20150419131318

IMG20150419130750

IMG20150419130732

IMG20150419130726

IMG20150419130211

IMG20150419130157

IMG20150419130152

IMG20150419130108

IMG20150419124958