พึงกลับมาเมื่อกี้นี้เอง…เหตุ 204 ไฟไหม้บ้านเช่าบ้าน ว.4 ลำทราย 01 ห้วยน้ำขาว 03, 04, 05, 10, 11 และอาสาหลายๆ ท่าน ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ซึ่งไม่มีบุคคลอยู่ แต่อยู่ใกล้ๆ บ้านกะเหรี่ยง 4-5 หลัง ดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ว.61 ทุกสถานี

Just got back from a call to put out a fire in the local village. Thankfully it was an abandoned house, and volunteers were able to stop the flames before they spread far.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image