รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นเด็กหญิง อายุ 7 ปี ณ หมู่ 15 ต.บ้านเก่า นำส่งถึงรพ.ด่านมะขามเตี้ย พยาบาลตรวจสอบแล้วพบว่าเด็กมีไข้มาลาเรีย พี.วี. จึงให้เด็กนอนที่รพ.จนหายครับ ช่วงนี้อยู่ระหว่างนำส่งญาติกลับบ้าน ว.61 อาสาทุกท่านที่ ว.4

Received a call to pick up a seven year old girl who had a high fever, vomiting, and joint pain. On arriving at the hospital, the nurses diagnosed her with PV Malaria. The girl stayed with her grandmother at the hospital, and we took the other relative back home.

image