ห้วยน้ำขาว 11 พบรถประชาชนเสียกลางถนนหน้าศาลากลาง จ.กาญจนบุรี จึงเข้าไปช่วยสอบถามอาการ พบว่ารถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากระบบแก๊สทำงานผิดปกติ ช่างแก๊สของมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ร่วมสนับสนุนพร้อมบ้านเก่า 28 ให้การช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย

One of Pitakkarn’s American volunteers (Huai Nam Khao 11) found a car broken down in the middle of the road at the U-turn in front of the Education Office of Kanchanaburi. The LPG system had quit working, and He called for Pitakkarn’s LPG mechanic to come. Bankao 28 also arrived at the scene for backup.

image

image

image