20/2/2558 19:20น. ห้วยน้ำขาวรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเด็กป่วยที่ หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงออกตรวจสอบพบเด็กผู้หญิงอายุ 2 ขวบ มีอาการปอดอักเสบ ห้วยน้ำขาว 10, 11, 03 นำส่งถ่ายเทพยาบาล 05 แล้วส่งญาติผู้ป่วยกลับบ้าน

February 2, 2015,  at 7:20p.m., we received a call from locals to pick up a sick baby. According to the parents the baby had a three day old lung infection. We transported the patient and family to a transfer ambulance from Pitakkarn, RP05, and then took extra family members back home.

image

image

image

image

image