เหตุ ว.40 เมื่อเช้าตอนตีห้า ณ บ้านน้องบ้านเก่า ถ่ายตอนเกือบ 07:30น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ

Accident at the local market this morning in Nong Bankao. No injuries.

image

image

image

image