เมื่อเช้าต้อนตีห้าครึ่งรับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้ป่วยหัวใจเต้นเร็ว เป็นผู้ป่วยที่พวกเราส่งหลายครั้งแล้ว แต่ก็นำไปที่รถถ่ายเทเหมือนเดิมพร้อม นข.05 ว.61 อาสาทุกท่าน

This morning around 5:30 am we received a call to pick up a regular patient, this time with rapid heart beat. We transferred to city unit NK.05 and came back for breakfast.

image

image